page_banner

שאילתה מרחוק בינלאומית

ארבע חברות האקספרס הגדולות תוחמו כמה אזורים מרוחקים. משלוח לאזורים מרוחקים דורש דמי הובלה נוספים על בסיס משקל. אתה יכול לבדוק לפי מיקוד. לפני השימוש בשירותי אקספרס בינלאומיים, תוכל לבדוק תחילה אם כתובת הדואר נמצאת באזור המרוחק שנבחר. אם אתה נמצא באזור מרוחק, אתה יכול לנסות שירות אקספרס אחר, והמחיר עשוי להיות משתלם יותר.

ערוצים המושפעים מכתובות מרוחקות

1. משלוח אקספרס

2. קו משלוח אווירי (אם המשלוח הסופי הוא באקספרס, הוא יחויב גם בגלל הכתובת המרוחקת, ומחסן אמזון של FBA עשוי להיות גם באזור מרוחק)

3. קו חם של שנחאי (זהה לעיל)